Skip to content

Magda Lammertse

“Wacht niet op een goede dag, 
maar probeer er zelf één te maken”

Magda is in 1983 afgestudeerd als fysiotherapeut. Zij is sinds 2007 werkzaam bij het team van Fysiocentrum Veenstreek als algemeen fysiotherapeut. Zij behandelt alle klachten van het bewegingsapparaat. Haar  aandachtsgebied  is de patiënten met Niet Aangeboren Hersenaandoeningen (NAH). Zij is aangesloten bij de Stroke Service Eemland en bij het Kennisnetwerk CVA.

Als thuiszorgtherapeut werkt zij nauw samen met de buurtzorg plus teams in Soest, waar ook een ergotherapeut en een diëtiste zijn aangesloten. Zij komt  regelmatig bij de mensen thuis, waardoor de problemen  van het functioneren nog beter in kaart gebracht kunnen worden.

“Ik vind het belangrijk dat mensen de regie houden over hun eigen leven. Ik vind het mooi om door training en begeleiding te bereiken dat zij zich niet meer afhankelijk hoeven te voelen en weten wat zij zelf kunnen doen om hun  doelen te bereiken.”