Skip to content

thuiszorgtherapie

Door de vergrijzing neemt het aantal kwetsbare ouderen en chronische of terminaal  zieken toe en ervaren veel mensen problemen in hun thuissituatie.  Thuiszorgtherapie is erop gericht is om deze groep patiënten zo lang mogelijk zelfredzaam te houden  in een veilige woonomgeving.

  • De thuiszorgtherapeut kan hierin ondersteunen, bijvoorbeeld bij:
  • Verslechtering van conditie of afname spierkracht
  • Problemen bij ‘transfers’ zoals opstaan van de stoel of uit bed komen, in/uit bad komen en dergelijke
  • individuele valpreventie, bv na een val of angst voor vallen
  • Moeite bij de handelingen in het dagelijks leven, zoals zelfverzorging, het huishouden en/of buiten wandelen

We werken hierbij samen met wijkverpleegkundigen, ergotherapeuten, praktijk-ondersteuner-huisarts (POH) en huisarts om de zorg rondom de patiënt zo optimaal te laten verlopen.

Ook is er aandacht voor de mantelzorger. Deze wordt ondersteund met advies bijvoorbeeld bij transfers of hulpmiddelen. Thuiszorgtherapie valt onder fysiotherapie en wordt op dezelfde wijze vergoed door de zorgverzekeraar.

Voor het maken van een afspraak kunt u ons telefonisch bereiken op (035) 60 11 525.

Wenst u algemene informatie? Dan zijn wij ook per e-mail bereikbaar via info@fysiocentrumveenstreek.nl.