Skip to content

PAV training

Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV), wordt ook wel Claudicatio Intermittens, of etalagebenen genoemd.

PAV-training bestaat uit gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat dit de beste behandeling is voor 80% van de patiënten met PAV. Om effectief te trainen, is het belangrijk om ‘door de pijn heen te lopen’. Dit is niet schadelijk voor het lichaam en verergert de aandoening niet. 

De behandeling leidt juist tot een verbetering van de loopafstand, kwaliteit van leven en de algemene conditie. Ook worden patiënten begeleid in het ontwikkelen van een actievere leefstijl. Er zijn minder risico’s verbonden aan gesuperviseerde looptherapie t.o.v. een invasieve behandeling (dotter- of bypass behandeling). Op de website van Chronisch Zorgnet vindt u informatie over de aandoening en de therapie.

Onze specialist(en):

Voor het maken van een afspraak kunt u ons telefonisch bereiken op (035) 60 11 525.

Wenst u algemene informatie? Dan zijn wij ook per e-mail bereikbaar via info@fysiocentrumveenstreek.nl.