Skip to content

privacyverklaring

Privacystatement

  • In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan regels over het gebruiken van persoonsgegevens.
  • Uw privacy is gewaarborgd volgens de wettelijke verplichting ‘Bescherming Persoonsgegevens’.
  • Alleen behandel,- en administratieve gegevens worden vastgelegd.
  • De patiënt heeft het recht om de eigen gegevens in te zien.
  • Gegevens worden pas aan derden verstrekt, als de patiënt hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
  • Nadat de patiënt uitbehandeld is, worden de gegevens 10 jaar bewaard.
  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met u en uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de behandelend fysiotherapeut, of via de geldende klachtenregeling (KNGF) kenbaar maken.

Klachtenprocedure
Natuurlijk doen u en uw fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Een andere mogelijkheid is dat u ontevreden bent over de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. U kunt naar de website van KNGF gaan voor de klachtenprocedure of vraag naar de folder op de praktijk.

Disclamer
Fysiocentrum Veenstreek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van (de door derden aangeboden) informatie op de website en/of informatie welke via links wordt bezocht. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.