Skip to content

Buurtzorg

Sinds 2013 is er een samenwerking met het team van de Thuiszorgorganisatie Buurtzorg met 
Magda en Coby, onze thuiszorgfysiotherapeuten. Door “korte lijnen” weten we elkaar snel te vinden.
Tijdens de Buurtzorgplus – teamvergaderingen vindt regelmatig overleg plaats tussen de wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeut en diëtist om de zorg voor onze gezamenlijke cliënten zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Naast Buurtzorg is er ook een prettig samenwerking met de thuiszorgorganisatie Beweging 3.0.

buurtzorgnederland.com

beweging3.nl