Welkom bij Fysiocentrum Veenstreek

Fysiocentrum Veenstreek staat voor continuïteit met een vast team van vrouwelijke fysiotherapeuten. Het persoonlijke contact tussen u als patiënt en ons als behandelaar is van groot belang. Daarom mag u erop vertrouwen dat u gedurende uw behandelperiode zoveel mogelijk met dezelfde therapeut te maken heeft.

Behandeling en oefentherapie vindt altijd één op één plaats. Deze zaken dragen bij aan het garanderen van uw privacy.

Wij hebben geen wachtlijst. Behandeling vindt plaats op afspraak. U kunt bij ons met of zonder verwijzing van een arts terecht. Uiteraard hebben wij wel contact met huisartsen en specialisten. Als contact met een arts zinvol is in het kader van uw behandeling, gebeurt dit in overleg met u. Indien er een medische indicatie is, kan behandeling ook bij u thuis plaatsvinden.

Al onze fysiotherapeuten zijn geregistreerd in het register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Tevens zijn we ingeschreven in het kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapeuten.
Dit houdt in dat we ons regelmatig laten bijscholen, dat we bekend zijn met de richtlijnen uitgegeven door onze beroepsvereniging, en dat we deelnemen aan de klachtenregeling voor fysiotherapeuten. Alle patiënten kunnen bij ons terecht omdat Fysiocentrum Veenstreek contracten heeft met alle zorgverzekeraars.

Bel gerust voor het maken van een afspraak.
Onze openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur – 18.00 uur.

Op woensdag zijn wij open tot 21.00 uur.

Bij een eerste bezoek verzoeken wij u het pasje van uw zorgverzekeraar mee te nemen, tesamen met een geldig legitimatiebewijs. Heeft u een verwijzing van uw (huis)arts, dan verzoeken wij u deze ook mee te nemen. Zijn er andere relevante (medische) gegevens, dan horen wij dat graag van u.

Reacties zijn gesloten.